С поправки в ЗУТ регионалното министерство предлага връщане на уличната тегоба

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага възстановяване на уличната тегоба в проект за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), който е качен за обществено обсъждане в портала strategy.bg.

Становища могат да се изпращат до 10 януари догодина.

Уличната тегоба е предвидена още в Търновската конституция и е прилагана без промени при действието на всички останали български конституции до отмяната ѝ през 1998 г. Тя допуска при първа регулация на дадена територия да се отнемат безвъзмездно до шест метра пред лицето на всеки урегулиран с плана имот, за да се изгради улица. Общината заплаща само заварените постройки и подобрения върху получения терен.

Отчуждаването е безвъзмездно, тъй като повишаването на стойността на имота се възприема като естествена последица от урегулирането, а шестте метра дават възможност за изграждане на улична мрежа с ширина до 12 метра при баланс на интересите между засегнатите собственици и местната общност, пишат авторите на предложенията за поправки.

Припомняме, че през ноември Конституционният съд отмени приети по-рано през годината поправки в ЗУТ, които предвиждаха разрешение за строеж да се издава само при приложена улична регулация. Промените, инициирани от кмета на София Йорданка Фандъкова и главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, бяха оспорени от браншови организации в строителството, според които общината прехвърля върху частните инвеститори собствената си задача за отчуждаване на земята за изграждане на улици.

Миналата година Конституционният съд отхвърли и опита за поредно удължаване на изтичащите срокове за отчуждаване.

Още в началото на мандата на служебното правителство по инициатива на регионалния министър Виолета Комитова беше създадена работна група с участието на браншови организации в строителството, която да предложи най-неотложни промени в ЗУТ. Те стават факт в самия край на мандата на служебния кабинет.