Партер - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
СД1 2 103.11 не ЮИ-СИ свободен
СД2 1 86.77 не ЮИ продаден
СД3 1 64.69 не И продаден
СД4 1 74.84 не И продаден
СД5 2 110.91 не И-Ю свободен

Етаж 1 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
6 2 112.38 не ЮИ-СИ продаден
7 1 97.55 не ЮИ продаден
8 1 65.76 не И продаден
9 1 75.83 не И продаден
10 2 112.38 не И-Ю продаден

Етаж 2 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
11 2 112.38 не ЮИ-СИ продаден
12 1 75.83 не ЮИ продаден
АТ.01 / 37.54 не ЮИ продаден
13 1 65.76 не И продаден
14 1 75.83 не И продаден
15 2 112.38 не И-Ю продаден

Етаж 3 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
16 2 112.38 не ЮИ-СИ продаден
17 1 75.83 не ЮИ продаден
АТ.02 1 37.54 не ЮИ продаден
18 1 65.76 не И продаден
19 1 75.83 не И продаден
20 2 112.38 не И-Ю продаден

Етаж 4 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
21 2 112.38 не ЮИ-СИ продаден
22 1 75.83 не ЮИ продаден
АТ.03 / 37.54 не ЮИ продаден
23 1 65.76 не И продаден
24 1 75.83 не И продаден
25 2 112.38 не И-Ю продаден

Етаж 5 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
26 2 112.38 не ЮИ-СИ продаден
27 1 75.83 не ЮИ продаден
АТ.04 / 37.54 не ЮИ продаден
28 1 65.76 не И продаден
29 1 75.83 не И продаден
30 2 112.38 не И-Ю продаден

Етаж 6 - Сграда Б


Ап. № Бр. спални РЗП Мазе Изложение Статус
31 2 198.48 не продаден
32 2 198.64 не продаден